Niceville

Jackson, Mississippi, 1962. Är det en stad eller två? Eller en stad, fast segregerad ... Det är inte samma sak att bo där som vit som att bo där som svart. Man har olika bostadsområden och i affärerna för vita kommer bara svarta in om de har hembiträdesuniform på sig och ska handla åt sina vita familjer. De vita har ett bibliotek, de svarta ett annat. Det är därför helt rimligt att boken Niceville berättas från två, eller rent av tre, olika perspektiv.

De tre huvudpersonerna, som turas om att hålla i pennan, är den unga, vita rikemansflickan Skeeter och två svarta hembiträden, sinsemellan mycket olika: Aibeleen i 50-årsåldern och den uppkäftiga Minny på cirka 35.

Skeeter har skrivarambitioner och uppmuntras av en förläggare att berätta om något som betyder något. Hon ser som sin möjlighet att beskriva de svartas situation i sydstaterna och tar kontakt med hembiträden som hon kan intervjua. Hon märker dock att de flesta drar sig för att medverka. Det finns både en psykologisk spärr (man berättar inte om vad man har sett i ”sin” familj) och en stark hotbild. En ung man i boken blir allvarligt misshandlad för att han har använt en toalett för vita …

Ett par år på 60-talet … Det är modern tid. Slaveriet är avskaffat, men gamla föreställningar och handlingsmönster lever kvar. Medborgarmarscher och Martin Luther King ger eko i världen och massmedia. På det lilla planet berättar Aibeleen hemliga sagor för den lilla flickan i familjen där hon arbetar, ovanliga sagor … som den om paketen med olika färg på omslagspappren men med lika fint innehåll, eller den om ”Marsman Luther King” som blev retad för att han var grön!

Aibeleen har varit i många olika familjer och älskat barnen som hon uppfostrat, men hon brukar lämna dem när de kommer upp i åtta, nio-årsåldern, innan de, som hon säger, slutar vara ”färgblinda”.

Boken handlar både om ren rasism och om klassmotsättningar i allmänhet och problematiken i att arbeta i och åt främmande familjer. Där finns inte bara orättvisor och utnyttjande naturligtvis, utan också kärlek och solidaritet. Värme, humor och inlevelse är några av ingredienserna i denna bok. Hela Niceville är ett stycke engagerande nutidshistoria, och samtidigt en rafflande berättelse om hur det kan vara att skriva en bok – mer eller mindre med livet som insats – och om vikten av att det ändå görs!

/ Anna Dunér

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Anna Dunér den 25 januari 2012