Nej, gud stod inte på Tysklands sida

Snickaren Georg Elser försökte spränga Hitler i luften. Och så har vi förstås von Stauffenberg ... Fanns fler tyskar som försökte störta naziregimen?

Nein! Standing up to Hitler 1935-1944

Segrarna skriver historien och bokslutet efter andra världskriget är inget undantag. Tyskarna har kollektivt setts som Hitlers villiga hantlangare, för det har lämpat sig så – det har passat de allierades självbild. Det tyska motståndet mot hitlerregimen har viftats bort som lågfrekvent, glest, disparat och senkommet. Ergo, tyskarna fick vad de förtjänade.

I sin sista bok, ”Nein! Standing Up to Hitler 1935 – 1944” (2018), skildrar den engelske militären och politikern Paddy Ashdown (1941-2018) det inhemskt tyska motståndet mot Hitler. Den fakta som presenteras är i ringa grad ny men det som framhävs är omfattningen av och kontinuiteten i motståndet. De inblandade kunde sammantaget räknas i tiotusentals.

Ashdowns fokus ligger på de med kontaktnät att komma åt Hitler. Det är militärer, aristokrater och politiker, som tex den konservative Carl Goerdeler. Den s.k. Kreisau-kretsen, som planerade att skapa ett demokratiskt, antirasistiskt och internationalistiskt Tyskland, ges också utrymme, liksom de som systematiska läckte militärhemligheter till de allierade.

Det var inte militära nederlag som fick dessa män att se varthän Tyskland var på väg. Redan 1935, före krigsutbrottet, hade fjällen fallit från ögonen på folk i ledande position och motståndet tog form. I spetsen fanns bl.a. Ludwig Beck, chefen för den tyska generalstaben, och Wilhelm Canaris, chefen för krigsmaktens underrättelsetjänst, Abwehr.

Det är ett tragiskt ödesdrama av wagnerianska proportioner som vi får följa. Gång på gång gäckas de sammansvurnas mordplaner, Hitler har änglavakt, och man får dra sig tillbaka för omtag och omgruppering. Hela tiden vädjar motståndsmännen om stöd från de allierade men får inget gehör, alltmedan Tyskland och Europa förs allt närmare avgrunden.

Man känner till ca 20 attentatsförsök. Det med bäst förutsättningar företogs under Sudetkrisen 1938. Ashdown beskriver hur en styrka förbereddes att genom en bakdörr storma rikskansliet för att oskadliggöra Hitler och hans 15 SS-vakter. Planen var en halvtimme ifrån att sättas i verket. Allt gick i stöpet när England gav vika för Hitlers territoriella krav.

Hitler hade vind i seglen och dyrkades av många tyskar som en gud. Detta innebar ett legitimitetsproblem för de sammansvurna, de behövde att Hitlers hejdlösa hasardspel med Tyskland i pant exponerades i öppen dager. 1943 vände krigslyckan men det gjorde å andra sidan de allierade ännu mindre benägna att deala med motståndsmän om fredsvillkor.

Claus Schenk von Stauffenbergs bomb i Führer-högkvarteret i Ostpreussen den 20 juli 1944 beskriver Ashdown som ett sista desperat försök att rädda Tysklands heder. Tanken var att lägga ned vapnen i väst och på nåd och onåd utlämna sig till de västallierade medan kriget skulle fortsätta på östfronten. Men Hitler klarade sig och slog tillbaka, with a vengeance!

Få i ledande position inom motståndet överlevde det räfst och rättarting som följde på 20 juli-attentatet. Goerdeler, Beck, Canaris och många fler slutade sina dagar upphängda i köttkrokar, i flera fall strax före krigsslutet. von Stauffenberg hade lyckan att bli arkebuserad mer eller mindre på fläcken. Fältmarskalk Erwin Rommel tvingades till självmord.

Ingen av dessa män hade varit vatten värda idag när ett gammalt enfaldigt tweet kan vara nog för fällande dom i en moraliserande skitstorm. Många av dem hade tveksam inställning till demokrati, nästan alla hade initialt sett Hitler som räddaren i nöden. Men Ashdown konstaterar, ingen kan frånta dem deras mod, de vågade sina liv för att störta tyranniet.

”Nein!” är ett stycke fartfylld, flytande och fascinerande prosa, en sidvändare. Enda abret är att man i plågor tar sig för pannan inför hur Hitler gång på gång undgår assassinationsdöden – hans schemalagda framträdande ställs in pga flyganfall, en detonator till en tidsinställd bomb klickar pga köld osv. Om gud finns, så inte stod han på Tysklands sida.

  • Boken finns tyvärr inte på Täby bibliotek och är inte översatt till svenska.
  • Georg Elser som omnämns i ingressen agerade helt ensam och lyckades sånär spränga Hitler i luften den 8 november 1939.

Lyssna till Paddy Ashdown intervjuas om boken av BBC History Extra.

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Thomas Hallin den 31 mars 2019