Nattens färger

Historisk roman med andra världskriget som bakgrund.

Elsa är en ung, nyutbildad sjuksköterska som lite på impuls lämnar sitt föräldrahem för att följa med kärleken till Paris. Tiden är 1938 och när kriget bryter ut och Elsa blir gravid och dessutom lämnad av pojkvännen ser hon ingen annan utväg än att lämna bort sitt barn till ett nunnekloster. Tack vare sin utbildning kan hon få arbete och hamnar snart i Normandie där hon blir kvar tills kriget tar slut.

I ett annat tidsperspektiv får vi på 70-talet följa Elsas dotter, Vivianne. Vivianne har växt upp med sig mamma på en gård hemma i Sverige och har inga minnen av sina första år i Frankrike. Men när hon reser till Normandie för att träffa några vänner börjar hon också söka efter sina rötter och barnhemmet där hon växte upp.

En intressant tids- och kvinnoskildring med levande och fint beskrivna karaktärer.