Myten Rommel

En oerhört skicklig taktiker, en ärelysten karriärist, en Hitlers guldgosse, mycket kan sägas om honom, fältmarskalk Erwin Rommel, också känd som "ökenräven". Denne naziregimens omslagspojke, respekterad och beundrad av såväl vän som fiende, tvingades till självmord under räfst och rättartinget som följde på attentatsförsöket mot Hitler den 20 juli 1944.

Maurice Philip Remys bok "Myten Rommel" fokuserar på den framgångsrusige fältmarskalkens långsamma tillnyktrande - hur han kommer till insikt att kriget är förlorat och börjar ana vidden av regimens förbrytelser. Som den tyska Afrikakårens befälhavare hade Rommel inte upplevt massmord och förföljelser. I den libysk-egyptiska öknen kunde Hitlers order om att skjuta krigsfångar tolkas som överdrifter och diskret förpassas till papperskorgen och den judiska kolonin i Tripoli lämnas orörd. Det är först 1943, återvänd till Europa, som fjällen faller från ögonen. Remy skildrar hur motståndsrörelsen inom den tyska officerskåren slår sina lovar kring den redan legendariske fältmarskalken, som hade svårt att bryta den förtrollning som Hitlers person ägde över honom. Bevis läggs fram för att Rommel till slut ändå ställde upp bakom konspirationen. Och inte bara det! Remy beskriver hur Rommel, som ansvarig för befästningarna längs atlantkusten, planerade att låta den tyska krigsmakten lägga ned sina vapen för de västallierade - bara Rommel hade den auktoritet och hjältestatus som krävdes för att gå iland med något sådant. Men 20-juliattentatet misslyckades och tragiken späds ytterligare på av att Rommel tre dagar tidigare så när miste livet i ett flygangrepp. I förvirringen timmarna efter attentatet hade han kunnat spela en avgörande roll, nu låg Rommel svårt sårad i en sjukhussäng. Upproret sjönk i hop som luften går ur en sufflé och de sammansvurna kunde bara invänta en hämndlysten diktators gruvliga vedergällning, allt medan 2:a världskriget tröskade in på sitt sista och blodigaste varv. Remys bok utgör ett stycke välskriven men bedrövande läsning - två omintetgjorda juli-kupper! Den gode guden inte finns ...

/Thomas Hallin

 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Thomas Hallin den 1 november 2010