Min europeiska familj de senaste 54 000 åren

Såväl släktforskning som forskning inom arkeologi och fornhistoria har tagits till nya höjder (eller kanske snarare nya djup) genom DNA-tekniken.

Mycket spännande och intressant är det när Karin Bojs tar läsaren med på en släktresa 54.000 år bakåt i tiden. Man häpnar över hur mycket experterna (även om de kan vara oense sinsemellan om tolkningar) idag kan få fram genom analys av DNA från ben och vävnader. Mumier och ben från forntida gravar har undersökts och mönster träder fram, gamla teorier bekräftas eller omkullkastas och ny förståelse uppstår. 

På liknande sätt kan man idag låta analysera sin egen DNA-uppsättning och se varifrån ens förfäder och förmödrar härstammade. Engagerat, tydligt och kunnigt guidar oss författaren från vår fornhistoria, då den moderna sortens människa levde parallellt med neandertalare, genom stenålder, folkvandringar, bronsålder, vikingatid och ända fram till idag.

/ Anna Dunér