Med känsla för barns självkänsla

Hur gör man för att barnen ska vilja berätta saker för sina föräldrar?

Petra Krantz Lindgren är en beteendevetare som håller kurser och föreläsningar för vuxna som vill utveckla sina relationer med barn. Hon är inspirerad av föräldrastödsprogrammet Aktivt föräldraskap, Non-violent Communication och den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hennes utgångspunkt är att barn och vuxna ju är lika och därför är det som står i den här boken viktigt i alla mänskliga relationer.

Hur lär vi våra barn att de duger för den de är och inte för det de presterar; hur ger vi dem god självkänsla? Den här boken tar bl.a. upp hur lätt det är för föräldrar att råka hamna i situationer som kan vara dåliga för barns självkänsla, trots att man är engagerad och kärleksfull. Vi får några goda råd om vad man kan göra annorlunda samt en hel del exempel, övningar och lästips.

Något författaren återkommer till är hur viktigt det är med empatiskt lyssnande. Hur får man barnen att berätta saker för sina föräldrar och hur lyssnar man utan att ifrågasätta eller kritisera? Vi får bland annat läsa om flera mycket vanliga föräldrareaktioner, som barnen kan tolka som att föräldern inte lyssnar.  Författaren berättar om hur man istället kan få barnen att känna att man försöker förstå och respektera.

 Läsaren får också ta del av en mängd mindre bra exempel på vanliga sätt föräldrar kan bete sig på i konfliktsituationer - sådant som inte ger barnen lust att samarbeta. Hur får man barnen att göra det jag ber om utan att de känner rädsla, skuld eller skam? I boken finns tips om hur detta kan fungera bättre.


En bok som är lättläst och som stärker både barn och förälder.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Jenny Språng den 7 mars 2014