Marathon

I dessa tider, när kulturrelativism råder och mångkultur är devisen för dagen, är det knappast opportunt att måla upp en bild av hotande horder från öster. Men i början av 400-talet fvt var det inte desto mindre så det såg ut. Dåtidens supermakt, Persien, stod i begrepp att ta klivet över Egeiska havet till det europeiska fastlandet.

I perserkungens väg stod bara en rad futtiga, sinsemellan stridande grekiska stadsstater, med det protofascistiska Sparta och det demokratiska experimentet Athen i spetsen – fluglortar! I Tom Hollands bok ”Marathon” skildras denna Davids kamp mot Goliat. Holland tecknar dramatiskt och medryckande en civilisationernas kamp, dock utan att hänfalla åt stereotyper – grekerna är inte hjältar i marmor och perserna inte depraverade barbarer. Att det för grekernas del gällde vinna eller försvinna sticks dock inte under stol med. Hade de inte gått segrande ur striden vid Marathon, Salamis och Plataiai, hade de inte sammansvetsats under män som Themistokles och kung Leonidas, då hade denna första strid mellan väst och öst också blivit den sista. Greklands folk hade förslavats, deporterats och uppslukats i perserrikets mångkulturella hav, och den västerländska civilisationen hade kvävts i sin linda.

/Thomas Hallin

 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Thomas Hallin den 23 juni 2010