Mannen som såg tågen gå förbi

George Simenons roman om en människas gradvisa undergång är obehaglig, välskriven och rekommenderas starkt.

Simenon skrev gärna om människor som levde i samhällets utkanter, om de utsatta, de som drabbats av deklassering, fattigdom och alkoholism. Han sökte ofta en brytpunkt, en avgörande händelse som ger upphov till uppbrott och nyorientering. Så även i den här boken.

Mannen som såg tågen gå förbi är en av hans psykologiska romaner och publicerades 1938. Det är en brottsskildring där vi möter holländaren Kees Popinga, kontorschef vid en skeppshandel i Groningen. När firman han jobbar vid går i konkurs, en firma som han med stolthet har företrätt i många år påbörjas en förändring inom Kees. Han vill skapa sig en ny tillvaro, befria sig från de konventioner som styrt hela hans liv vilket leder honom till att lämna sin familj, sin hemstad och åka till Amsterdam. I Amsterdam uppsöker han en prostituerad för att sedan åka vidare mot Paris. Vid det laget är Kees en mördare.

Simenon koncentrerar romanen kring utvecklingen eller snarare avvecklingen av personen Kees Popinga. Popinga söks av polisen och han håller sig undan genom att hela tiden vara i rörelse. Det blir mer och mer tydligt för läsaren att han helt saknar känsla för etik och moral, han är underligt känslokall och oberörd av vad som sker omkring honom. Han rör sig i områden över hela Paris och med författarens finstämda miljöskildringar av staden, dess hotell, sjaskiga caféer och restauranger lyfts den här boken ytterligare.  

George Simenon publicerade runt 500 titlar, både romaner och noveller. Hans böcker har översatts till 55 språk och är en av världens mest sålda författare, i Sverige kanske mest känd för böckerna om kommissarie Maigret.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Markus Hammargren den 15 september 2020