Mannen från Barnsdale

Svensk historisk facklitteratur har på senare år blivit allt mer läsvänlig, utan att generellt sett göra avkall på kvaliteten. Dick Harrisons "Mannen från Barnsdale" är just det, begriplig utan att tappa det seriöst vetenskapliga förhållningssättet.

I "Mannen från Barnsdale" dissekeras Robin Hood-legenden metodiskt. Allt gås igenom i tur och ordning: ursprungskällorna, det vill säga en handfull senmedeltida ballader; legendens utveckling fram till våra dagar, inklusive Errol Flynn, Disney och Kevin Kostner; den historiska miljö varuti legenden uppstod, 1300-talets norra England; till sist söker Harrison i arkiven efter möjliga historiska förlagor till Robin Hood och gestalterna i hans omgivning. Naturligtvis tar Harrison även upp rådande forskningsläge på området och vilka krokiga vägar som fört dit.

Och, ja! Harrison kommer fram till att Robin Hood högst sannolikt har existerat. Detta efter att ha skalat av legenden alla dess årsringar, från 1400-talet fram till nu, och tagit fasta på kärnan i berättelsen. Till det som skalats bort hör lady Marian, Robins adelskap, Richard Lejonhjärta, prins John och Sherwoodskogen. Kvar finns, utöver Robin själv, bland annat sheriffen av Nottingham och lille John. På goda grunder placeras Robin i det tidiga 1300-talet med den mytomspunna karriären som fredlös daterad till åren kring 1320. Kungen vid tiden hette Edward II, samma person som förekommer som vek kronprins i filmen "Braveheart".

Det uppspaltade tillvägagångssättet medför tyvärr att "Mannen från Barnsdale" tyngs av en del upprepningar och genomgången av 1900-talets Robin Hood-filmatiseringar blir ibland väl katalogartad. Det märks dock att Dick Harrison gillar sitt ämne, förmodligen sedan barnsben, och som likasinnad är det svårt att inte ryckas med av den försiktiga entusiasmen. Bänkar Du Dig framför TV:n när "Robin Hoods äventyr" med Errol Flynn repriseras? I så fall är detta boken för just Dig – Du får äntligen veta om Robin och hans muntra män egentligen klädde sig i gröna trikåer!

/Thomas Hallin