Mörkrummet

Från macho till hjälplös kvinna - berättelsen om en far

Den feministiska författaren och journalisten Susan Faludis nya biografi handlar om fadern som byter kön på äldre dar.
Susan Faludi växer upp i en förort till New York med sin mamma och sin machopappa, fotografen Steve Faludi.
Minnet av när han vid ett tillfälle under hennes uppväxt misshandlar hennes mor sitter djupt och är något hon aldrig vågat ta upp med fadern.
Och en händelse som fick henne att bli feminist.
Efter att föräldrarna skilt sig har Susan sporadisk kontakt med sin pappa som hon anser svikit sin familj.

När fadern blir äldre flytter han 'hem' till Budapest, kontaktar därifrån dottern och berättar att han bytt kön, numera heter hon Stéfanie.


Under flera återkommande resor till Budapest för att hälsa på sin far kommer Susan bitvis närmare sin pappa. Projektet att skriva en bok
började i en känsla av svek men småningom växer en medkänsla och respekt fram.

Fadern förblir dock hela tiden något av ett mysterium. Som feminist provoceras Faludi av faderns schablon av vad det innebär att
vara kvinna, något som manifesteras i rysch-pyschiga kläder, en rädsla för småkryp och en önskan att någon annan (gärna en man) ska
fixa allt praktiskt. Kvinnosynen är densamma. Samtidigt inser dottern att könsbytet innebär ett nerköp när det gäller hur man blir bemött av sin
omgivning.

Parallellt med berättelsen om den könsbytande fadern får vi också en intressant skildring av Budapest under andra världskriget och de ungerska
judarnas historia.
Faludis täta besök i Ungern sammanföll med högerns och Jobbiks framväxt med återkommande trakasserier mot judar.
Trakasserier som känns igen från förr - under uppväxten i Budapest försökte fadern skydda sig genom att låtsas vara kristen. Istället för att bära
judestjärna bar han de nazistiska pilkorsarnas armbindel och lyckades lura alla. Steven/Stéfanie spelade många roller i sitt liv.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Lena Fahle den 22 maj 2017