"Höstens löf" av Anna Wästberg

Linnéa läser "Höstens löf" av Anna Wästberg.
Ur "C. Några höstblommor av Anna A" från 1865.

Här nedan kan du läsa dikten med sin originalstavning.

Höstens löf

Du prasslade på fönsterrutan nyss,
Och stormen vidare dig med sig tog.
Jag till din lefnads enkla saga lyss,
Accord till den genom hjertat drog.

En gång jag svällde såsom knopp i lind.
Mitt lif var aningens och drömmens då.
Jag fostrades af sol och vestanvind,
Fick min utveckling i det fria nå.

Hur höga tankar närde jag som knopp,
Om hvad jag skulle bli, som blad, en gång;
Men syskon tusentals, med samma hopp
omkring mig växte hela våren lång.

Jag helt bestört vid deras åsyn blef,
Då jag slog ögat upp en junidag:
En inre värma mina krafter dref,
Jag trott mig vara sällsynt i mitt slag.

Men ack, det lif, i mina ådror sjöd,
Ansågs vara vanligt i vår gröna verld!
Man nekade, att utaf solens glöd
En större gnista blifvit mig beskärd.

Jag, som i lifvets vår mig kännt så rik -
En verld av drömmar, hvälfvdes inom mig -
Af bladen höra fick: du är oss lik,
Hvi lät du illusionen narra dig?

Af hånet nedböjd, satt jag tyst en stund,
Tills det blef gult i dalar och på berg.
Det glesnade alltmer uti vår lund:
Förvånad såg jag att jag ombytt färg.

Och granne efter granne blåste bort;
Förtorkad, ensam satt jag på min gren.
Begrundande hur glädjens dag var kort
och vad jag drömt, som knoppp, i solens sken.

Men i detsamma höstens ande drog Igenom lunden:
stel jag blef och kall;
Han ur min varelse all lifskraft tog,
Dock höstens ande jag välsigna skall!

Ty sommarn gick min vårdagsdröm emot
Och lifvet gäckade mitt hjertas hopp -
Men ödmjukt föll jag ned vid trädets fot
För att i ny gestalt en dag stå opp.

Ny poesi

312028
Av: Frey-Skøtt, Emma
278205
Av: Boye, Karin
Fler utgåvor/delar:
311645
Av: Mohammed, Iman
311202
Av: Tidholm, Thomas
309744
311525
Av: Holm, Sandra
311183
Av: Sahin, Burcu
310970
Av: Masifi, Sorin
310421
Av: Lugn, Kristina
310411
Av: Berg, Bengt
310033
309536
Av: Sjöberg, Lena
309142
Av: Farrokhzad, Athena
309674
Av: Byggmästar, Eva-Stina
309848
Av: Jönsson, Maria
309143
Av: Winqvist, Axel
308847
Av: Burton, Nina
308587
Av: Antti, Gerda
306736
Av: Tidholm, Thomas
305375
Av: Lundell, Ulf