Märta och Hjalmar Söderberg. En äktenskapskatastrof

Överklassflickan Märta Söderberg (född Abenius), gift med författaren Hjalmar Söderberg, slutar sitt liv som fattighjon. Efter tio års äktenskap tvångsintas hon på sinnessjukhus. Men var hon verkligen sinnessjuk, vilka bevis finns för det? Eller var hon bara instabil, nedstämd pga somatiska sjukdomar och makens otrohet? Genom bl a brev och journaler får man som läsare följa denna kvinnas tragiska livsöde, som dessvärre inte var unikt på den här tiden.

Märta och Hjalmar gifter sig 1899 och får tre barn under de tio år som äktenskapet varar. Märta lider bl a av reumatism, som allteftersom blir svårare och handikappande. Hon är i stort behov av behandlingar och tillbringar långa perioder på kurorter och hälsohem där hon kan få vård och lindring mot värken.

Hjalmar tillbringar å sin sida allt mindre tid hemma. Han behöver vara ifred med sitt skrivande. Han vistas också ofta på restauranger i goda vänners lag och blir alltmer alkoholiserad. Han inleder förhållanden med andra kvinnor och så småningom träffar han en kvinna från Köpenhamn som han vill gifta sig med. Men någon skilsmässa vill Märta inte veta av. Hon blir arg, förtvivlad och hennes sorg och frustration blir inte bättre av att Hjalmar vägrar diskutera med henne och håller sig därför undan. Han vistas även långa perioder utomlands.

Märta uppfattas som jobbig, hysterisk och besvärlig, inte bara av Hjalmar utan även av förlagsvänner samt andra högt uppsatta personer i samhället. Liksom, smärtsamt nog, hennes egen väletablerade och förmögna familj. Och dyr i drift är hon också, all den vård hon behöver.

Den svårt reumatiska Märta lever ensam med parets tre barn. Eftersom hon inte får adekvat vård för sina somatiska sjukdomar, blir det svårt för henne att ta hand om hem och barn. Hjalmar har ständig brist på pengar, ständigt skuldsatt, och vill inte ge ekonomiskt stöd till henne. Märta måste alltså bort. En kvinna som har stor inverkan på Märtas avlägsnande är Lisen Bonnier, fru till Hjalmars förläggare Karl Otto Bonnier. Märta görs maktlös och tvångsintas på mentalsjukhus.

Författarna Johan Cullberg, professor i psykiatri, och Björn Sahlin, redaktör och bokförläggare, har gjort ett oerhört grundligt arbete för att ge en bild av varför Märta Söderberg förklarades sinnessjuk 1909. De har granskat sjukjournaler, brev och andra handlingar, de diskuterar diagnoser, gör ekonomiska uträkningar och har tagit del av intervjuer. Det är en mycket spännande och intressant bok, även om det är en fruktansvärt upprörande skildring av en kvinna som enligt sin omgivning inte betedde sig som en kvinna borde göra kring förra sekelskiftet.

/Malin Johansson

 

 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Malin Johansson den 20 maj 2015