Människorna

Det här är Science fiction för alla oss som normalt inte läser Science fiction.

Det matematiska geniet, Professor Andrew Martin, har upptäckt hemligheten med primtal. Därigenom har han hittat nyckeln som kommer att låsa upp stora mysterier i universum vilket garanterar ett gigantiskt tekniksprång för mänskligheten.

Det här genombrottet gör Vonnadorianerna, ett folk på andra sidan universum där livet bygger på matematik, logik och rationalitet, mycket oroliga. De är övertygade om att hemligheten med primtal inte kan anförtros en sådan våldsam och outvecklad art som människan. Vonnadorianerna skickar ett sändebud för att utradera alla Andrews spår av upptäckten och ta livet av de som kan känna till resultatet av hans forskning.

Där har vi ramberättelsen av en bok som inleds med att sändebudet har dödat Andrew och tagit över hans kropp. Vonnadorianen har en stor teoretisk kunskap om människan men kan inget om våra, ibland, fullständigt ologiska seder och bruk vilket skapar en del roliga situationer men även en stor möjlighet att beskriva människan utifrån och plocka fram våra avigsidor.

Boken stapplar lite inledningsvis, banala sanningar och klyschor om människan tär litegran på tålamodet. Men trots vissa svagheter så mynnar det här ut i en kul, annorlunda och sorglig feelgoodroman, men även, eller kanske snarare, en existentiell melankolisk Science fiction som rekommenderas alla som normalt inte läser Science fiction.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Markus Hammargren den 1 november 2016