Män förklarar saker för mig

”Våldet har ingen ras, ingen klass, ingen religion eller nationalitet, men det har faktiskt ett kön.”

Män förklarar saker för mig är från början en essä som publicerades på nätet och spreds världen över. Första kapitlet i boken är just denna essä och resterande kapitel är andra texter skrivna av Rebecca Solnit som har publicerats lite varstans tidigare. Det kapitlen har gemensamt är att de tar upp förtrycket av kvinnor. Bland annat genom klar och tydlig statistik på våld och hot mot kvinnor, men även genom att peka på problematiken kring de könsroller vi har idag.

Kort efter att essän började spridas myntades uttrycket ”mansplaining”, som alltså är en sammansättning av orden man och explaining. Ordet används om män som tror sig veta mer än en kvinna och rättar henne/förklarar för henne hur saker och ting ”egentligen” ligger till.

Solnit är en amerikansk författare och därför är det såklart främst fokus på USA i boken, även om den här och var berör stora delar av världen. Sverige nämns endast en gång, men ändå tror jag att många svenskar, både män och kvinnor, kan känna igen sig. Dessutom är boken välskriven - rak och enkel trots att den lyckas ta med mycket statistik på så få sidor. Har du väl läst Män förklarar saker för mig kommer det vara svårt att släppa saker som: äkta makar är den vanligaste dödsorsaken för gravida kvinnor i USA. Eller: av alla som sitter i fängelse i USA är 93,5% inte kvinnor.

Läs, fundera, reagera.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Madelene Wallinder den 11 februari 2016