Luuk: får man göra slut med sitt syskon?

Är en fråga fler kanske funderat på eller i alla fall kanske man har reflekterat över hur bra syskonrelation man egentligen har?

Innehållet består av bröderna Luuks scenföreställning ”Får man göra slut med sitt syskon?” men också dagboksutdrag från turnén, intervjuer och lite syskonfakta. Boken går ändå bra att läsa även om man inte sett själva scenshowen.

Det är en lättläst och intressant bok om bröderna Luuk, som väcker tankar och tar upp hur det kan vara syskon emellan. Syskonrelationer som kan vara långt ifrån problemfri alla gånger, men som samtidigt kan vara något fint och en tillgång som man har med sig länge i livet. Man delar på en hel del gemensam historik samtidigt som man kan ha väldigt olika uppfattningar och erfarenheter av samma upplevelser. Detta illustreras bra i boken när den visar på hur lika bröderna ändå påverkats av föräldrars krav på utbildning men ändå så olika av den omvälvande förändringen när familjen flyttade till USA och tillbaka till Sverige igen. Man får  en liten inblick i brödernas bakgrund och uppväxt.

Trots bokens lättsamhet fördjupar den ämnet något och visar att även om man är olika och syskonskapet krisar går det att hitta tillbaka till varandra, när man lyft de saker som står emellan varandra till ytan och försöker förstå varandra lite bättre.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Matilda Riddar den 9 december 2015