Look

Poetiskt om kriget och dess konsekvenser.

Solmaz Sharifs debutverk ”Look” från 2016, översatt till svenska 2017, är ett starkt diktverk om kriget och dess konsekvenser, inte bara de omedelbara utan också i efterhand. Titeln ”Look”, som behållits i den svenska översättningen, refererar både till poetens verksamhet, att titta, att se, och samtidigt till den militära definitionen av den tid en minas utlösningsmekanism är möjlig att påverka.

Genom att i dikterna använda termer från den amerikanska militärens ordbok illustrerar Sharif hur språket används i syfte att försköna kriget och dölja våldet. På så sätt avslöjar hon krigets bakomliggande ideologi samtidigt som hon visar suggestiva bilder ur vardagsliv och det lidande kriget tvingat en familj att utstå. Det är mycket skickligt gjort. Att översätta ett sådant diktverk till svenska är förstås svårt, vilket också översättarna själva tar upp i slutet av boken, men så vitt jag med mina ringa kunskaper kan bedöma har de lyckats mycket förtjänstfullt med sitt uppdrag.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Johan Fagervall den 15 oktober 2019