Lokalbokning

Studieplatser, studieceller och grupprum.

Bibliotek med denna service:

Inget av biblioteken har några studieceller eller grupprum att hyra/låna ut. Det programrum som finns på huvudbiblioteket kan bara bokas för bibliotekets egna evenemang och Kulturscenen (tidigare Hörsalen) som finns en trappa upp i Kulturhuset är inte bibliotekets (bokning, se kommunens hemsida).

Men det finns annars studieplatser utspridda bland bokhyllorna på flera av biblioteken, i synnerhet på huvudbiblioteket. Näsbypark har däremot få studieplatser och Hägernas inga alls. På alla biblioteken, utom Hägernäs, har besökarna tillgång till wi-fi.

  • Huvudbiblioteket
    Biblioteket har inga enskilda studierum men det finns en tyst läsesal och gott om bord att sitta vid i själva biblioteket. De flesta borden har nära tillgång till el. Det är drop in som gäller.
  • Gribbylund
    Bord, stolar och eluttag i en läsesal, med tillgång till whiteboard. Det är drop in som gäller

Huvudbibliotekets tysta läsesal
Huvudbibliotekets tysta läsesal