Livets ord

Spyor, tungotal och hjärntvätt, allt för gud i höjden! Ulf Ekmans Livets ord, en religiös sekt med maktambitioner.

Livets ord, med huvudsäte i Uppsala, grundades 1983 av Ulf Ekman, f.d. präst i Svenska kyrkan. Församlingen har sina rötter i pingstkyrkan men är starkt inspirerad av amerikansk evangelism. I "Livets ord - kontroll och manipulation i Jesu namn" ges en skrämmande inblick i denna väckelserörelses slutna värld. Författaren, Per Kornhall, avhoppad församlingsmedlem, beskriver hur vilsna och sökande människor lockas över kyrktröskeln medelst löften om tvärsäkra svar och förespeglingar om hjärtevärmande gemenskap. Vad det rör sig om är egentligen snyggt förpackad manipulation. Metoderna är desamma som använts av politiska och religiösa sekter historien igenom och världen över, medlemmarna inlemmas långsamt i en från omvärlden isolerad krets som konsekvent odlar ett ideologiskt sanningsmonopol. Medlemmarna avkrävs blind lojalitet och underkastelse, ifrågasättande och avvikande åsikter uppskattas inte utan lönas med uteslutning. Det sekulära samhället och upplysningsideal står inte högt i kurs!

Men för att komma in i stugvärmen och accepteras av de mer välkammade religiösa samfunden har Ekman under senare år sökt tona ned Livet ords mer bissarra och kontroveriella uttryck, som t.ex andeutdrivning medelst kräkmetoden (!), framgångsteologi, kreationism och homofobi. Kornhall påpekar att Ekman är en ulv i fårakläder, hans vilja till ekumenik bottnar i politiska ambitioner. Starka kopplingar finns till KD, partiets ledning i Uppsala domineras av livetsordare. Ekman har också byggt upp en egen skolorganisation med grundskola, gymnasium och "universitet". Dessutom ligger man bakom organisationer som Ja till livet. Galet konspirationsteoretiskt? Nej, Kornhall backar lugnt och metodiskt upp sin argumentation med ett batteri av citat, direkt hämtade ur Livets ords egna skrifter och bandinspelningar. Kornhall menar att det finns en naivitet i svensk syn på religion som något i sig harmlöst och han höjer ett varningens finger. Uffe & Co nöjer sig inte med mindre än att vi på domens dag bebor en teokratisk gudsstat.

/Thomas Hallin