Lisa och Lilly - en sann kärlekshistoria

Lisa och Lilly – en sann kärlekshistoria är den första delen i en romansvit som bygger på verkliga icke heterosexuella personer och deras historier mellan 1910-1970. Romanen är skriven enligt en sann historia och som författaren själv skriver har alla karaktärer i boken levt vid förra seklets början.

Vi träffar Lisa och Lilly, två tonårstjejer från arbetarklassen som blev kära i varandra. De träffas i smyg och fantiserar om deras framtid fram tills de blir ertappade tillsammans i en lägenhet av deras mödrar som har letat efter dem. Deras familjer förbjuder dem att träffa varandra och belastar de med arbetet istället. Lisa blir skickad till roteman Wessberg att tjänstegöra som piga; medan Lilly för inte vara ledig även på söndagar. Efter att de har börjat träffa varandra i smyg på nätterna  berättar Lilly att det inte finns hopp för människor som dem och de bestämmer sig för att ta självmord tillsammans. Innan de hoppar i Hammarbysjön binder de ihop sina underarmar med en sjal och fyller fickorna med stenar. De lämnar ett avskedsbrev där dem ber om att bli begravda i samma kista. Deras kroppar hittades den 20 september 1911 i Hammarbysjön efter att polisen har sökt efter dem i två dygn. Lodalen skriver att deras önskan att begravas i samma kista inte uppfylldes men att de fick vila i gravarna bredvid varandra. Tyvärr finns gravarna inte kvar idag.