Lindormars land

En äventyrsberättelse som passar både som högläsning och att läsa själv.

Bröderna Sem och Immer har det inte bra hos sin fostermor i den rökiga staden. De arbetar hårt och får sällan gå ut. En dag träffar de på en talande råtta och efter viss tvekan följer de efter honom till Lindormars land som finns under, eller kanske över, deras vanliga värld. 

Först verkar allt fantastiskt även om drottning Indra, som är en lindorm, verkar tycka mer om lillebror Immer än om Sem. De behöver inte arbeta, de får god mat och fina kläder. Men så småningom släpps alla gränser och tillvaron blir alltmer upplöst. Dessutom börjar Sem förstå att drottningens avsikter inte är särskilt goda, i alla fall inte ur pojkarnas perspektiv. 

I hemlighet lär sig Sem att skjuta med båge och det verkar som om han kommer få användning av sin nya färdighet förr än han anar ... 

/ Anna Dunér