Leka för livet

Det här är en bok som man möjligen hellre borde äga än ha som lånebok, för jag kommer på mig själv gång på gång med att vilja stryka under i den. Barnläkaren och författaren Lars H. Gustafsson har på nytt kommit ut med en varm och klok text. Den här gången fokuserar han på lekens betydelse och inte i någon snäv pedagogisk eller barnpsykologisk mening. Nej, lek kan vara nästan vad som helst och lycklig den vuxna som fortfarande kan leka, låtsas och fantisera!

Gustafsson delar med sig av tankar, minnen från sin barndom, bilder från barnens uppväxt och samtal han har fört med människor som utövar kreativitet på ett eller annat sätt. Hur stor skillnad är det egentligen mellan ett barns lek och vad man gör när man skriver, musicerar, skapar konst eller forskar? Kan leken vara en förutsättning för nya upptäckter, nyfikenhet, skapande och hoppfullhet?

Andra frågor som berörs är tro och riter, bekräftelseberoende och spelberoende, ”metoder” i barnuppfostran kontra öppna och empatiska möten, elittänkande inom idrott och kultur samt skogens betydelse för barns uppväxt och välbefinnande.

En spännande och personlig bok, som alltså greppar över många ämnesområden, men där en djup respekt för barn och deras lek finns som en genomgående klangbotten, för att slutligen mynna ut i ett starkt försvar för den fria leken.

Och nog tar sig författaren friheten att leka även inom bokens ramar, för hur var det egentligen med den där munken Frans i klostret Santa Maria a Cetrella, där ingen bott sedan 50-talet … Ett påhittat inslag mitt i den annars sakliga texten? Förmodligen, men deras samtal blir inte mindre intressant för det!

/ Anna Dunér

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Anna Dunér den 14 oktober 2013