Låneregler

Biblioteken i Täby lånar gratis ut böcker, tidskrifter, språkkurser och DVD-filmer. Du kan fritt använda tidningsrum, läsplatser, trådlöst internet och våra publika datorer. Digital filmtjänst, e-böcker och e-ljudböcker finns också.

Regler, avgifter och lagstiftning

För att kunna låna behöver du registrera dig hos oss.

Läs mer på Börja låna.

Låneregler på lätt svenska hittar du här.

Here you can find the terms of use in English.


Lånetid

 • Normal lånetid är fyra veckor. På DVD-filmer, tidskrifter
  och vissa nya böcker är det kortare lånetid.
 • Lånar du om en bok startar den nya låneperioden
  samma dag som du lånar om.
 • Du kan låna om högst två gånger.
 • Det  går inte att låna om en bok som är
  reserverad (beställd) av någon annan.
 • Om du lånar en bok du har reserverat och det finns fler i kö till den
  så blir lånetiden fjorton dagar.
 • Du kan ha högst 80 kronor i avgift för att kunna låna
 • Om du inte lämnar igen det du lånat i tid
  får du efter några veckor en påminnelse.
 • Om du ändå inte lämnar tillbaka kommer det en räkning.

Förseningsavgifter

Om du lämnar tillbaka efter att låntetiden har gått ut
måste du betala en förseningsavgift.
Det kostar även om du bara lämnar tillbaka en dag för sent.

 • Böcker, CD-böcker och språkkurser för vuxna: 10 kronor per bok och påbörjad vecka.
  Högst 120 kronor per bok eller 250 kronor för flera böcker
  som återlämnas vid samma tillfälle.
 • Tidskrifter för vuxna: 10 kronor per tidskrift och påbörjad vecka.
  Högst 50 kronor för ett nummer eller 100 kronor för flera
  försenade vuxentidskrifter som återlämnas vid samma tillfälle.
 • Barnböcker och tidskrifter för barn: ingen förseningsavgift.
 • DVD-film för vuxna: 10 kronor per DVD och dag.
 • DVD-film för barn: 10 kronor per DVD och vecka.
 • Högst 120 kronor för en DVD-film eller 250 kronor för flera DVD-filmer
  som återlämnas vid samma tillfälle.

Som en konsekvens av Täby biblioteks barnkonsekvensanalys har
Kultur- och fritidsnämnden beslutat om sänkta avgifter i vissa fall
från och med januari 2022. Se nedan!

Övriga avgifter

 • Kostnad för att köpa ett nytt lånekort: 20 kronor för vuxna och 10 kronor för barn som inte fyllt 16 år.
  Det första lånekortet är gratis. Det går också bra att låna utan lånekort.
 • Kravavgift: 10 kronor per utskickad påminnelse till personer som är 18 år eller äldre. (Åldersgränsen gäller från och med 1/1 2022.)
 • Beställningsavgifter: 10 kronor per beställning inom kommunen,
  40 kronor per fjärrlån, det vill säga beställning utanför kommunen.
  Barnmedier är gratis att beställa inom Täby kommun.

Ersättning för förstörda eller förlorade medier

Om det som du har lånat förstörs eller kommer bort måste du betala en ersättningsavgift.

 • Vuxenbok/CD-bok: 300 kronor
 • Barnbok: 150 kronor (Från och med 1/1 2022: 100:-)
 • CD-bok för barn: 150 kronor (Från och med 1/1 2022: 50:-)
 • Pekbok: 50 kronor
 • Pocketbok för vuxna: 80 kronor
 • Pocketbok för barn: 80 kronor (Från och med 1/1 2022: 50:-)
 • MP3-bok: 200 kronor
 • DVD-film för vuxna eller barn: 400 kronor
 • Tidskrifter: faktisk kostnad

Bra att veta

Den som lånen är registrerade på ansvarar för att allt som lånats lämnas tillbaka i tid
och i samma skick som när det lånades.
För barn under 16 år ansvarar målsman för barnets lån.

En bok som är utlånad kan reserveras (beställas) mot en avgift på 10 kronor.
Barnmedier är gratis att reservera.
Biblioteket meddelar per e-post eller post när boken finns att hämta.

Du kan själv reservera via Internet.
Detta gör du genom att logga in med hjälp av ditt låntagar-id,
personnummer eller lånekortsnummer.
Du behöver också skriva in din pinkod.
Sök upp boken och klicka på "Reservera".
Vill du ha hjälp kan du kontakta ditt bibliotek.

Meddela om du byter e-postadress.

Du väljer själv vid vilket av våra sex bibliotek du lämnar tillbaka.

Böcker och övriga medier har stöldskydd.

Vi hoppas att du ska trivas på biblioteken i Täby!
Kontakta oss gärna om du undrar över något.

Låneregler på lätt svenska hittar du här.

Våra trivselregler hittar du här.

Lagstiftning

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i alla EU:s medlemsländer. Lagen innebär förändringar för hur personuppgifter ska behandlas och ger stärkta rättigheter för den enskilde individen när det gäller personlig integritet.

Inom Täby biblioteks verksamhet använder vi dina personuppgifter. Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress, telefonnummer. När du blir låntagare ingår du ett låneavtal med Täby bibliotek. Vi behandlar dina uppgifter för att ge dig tillgång till bibliotekets tjänster, som att låna, reservera och använda bibliotekets digitala tjänster. Vi behandlar också dina uppgifter för att kunna kontakta dig om dina lån och reservationer, eller om du prenumererar på något av våra nyhetsbrev. Täby bibliotek behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler.

Det är bara bibliotekets personal som kan se dina uppgifter. Uppgifter om dina pågående lån är belagda med sekretess och vi lämnar därför inte ut dem till någon annan. Samtliga uppgifter om lånet raderas när boken är återlämnad om det inte finns några avgifter kopplade till lånet.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi sparar om dig och du kan när som helst be om att få kontot raderat (med undantag för om lån och avgift finns). Dina personuppgifter sparas så länge du använder våra tjänster. Om du inte använder våra tjänster raderas dina uppgifter efter tre år (med undantag för om avgift finns).