Lånevillkor

Täby Huvudbibliotek, samt filialer, lånar gratis ut böcker, tidskrifter, språkkurser, cd-böcker, musik-cd och film m.m. Dessutom kan man fritt utnyttja tidningsrum, läsesal och både fast och trådlös internetuppkoppling.

Regler, avgifter och lagstiftning


För att få lånekort visar du legitimation, för barn (från 6 t.o.m. 15 år) måste målsman skriva under ett intyg för lånekort (formuläret finns för utskrift på sidan Vill du bli låntagare?). Du behöver inte bo i Täby för att få låna på Täby bibliotek.

Lånregler på lätt svenska hittar du här.

Here You can find the terms of use in English.

Lånetid

 • Normal lånetid är 4 veckor - kortare lånetid på dvd, tidskrifter och vissa nya böcker
 • Lånar du om en bok startar den nya låneperioden samma dag som du lånar om
 • Du får låna om högst två gånger
 • Det  går inte att låna om en bok som är beställd av någon annan
 • Om du lånar en bok du har beställt och det finns fler i kö till den så blir lånetiden 14 dagar
 • Du kan ha högst 80 kronor i skuld för att kunna låna

Om du inte lämnar igen det du lånat i tid får du efter några veckor en påminnelse. Om du ändå inte återlämnar kommer efter ytterligare en tid en räkning.

Övertidsavgifter, tas ut från första förseningsdagen:

 • Böcker, CD-böcker och språkkurser för vuxna 10 kr/bok och påbörjad vecka.Högst 120 kr/bok, max 250 kr för flera böcker som återlämnas vid samma tillfälle.
 • Tidskrifter för vuxna 10 kr/tidskrift och påbörjad vecka. Högst 50 kr för ett nummer och 100 kr för flera försenade vuxentidskrifter som återlämnas vid samma tillfälle.
 • Barnböcker, ingen avgift. Gäller även CD-böcker, CD musik, CD-rom och tidskrifter för barn.
 • DVD för vuxna 10 kr/DVD och dag. DVD för barn 10 kr/DVD och vecka.
 • Max 120 kr för en DVD och max 250 kr för flera DVD som  återlämnas vid samma tillfälle.


Övriga avgifter:

 • Kostnad för att ersätta ett förlorat lånekort: 20 kr för vuxna  och 10 kr för barn som inte fyllt 16 år
 • Kravavgift: 10 kr/utskickad påminnelse
 • Beställningsavgifter: 10 kr/beställning inom kommunen, 40 kr/fjärrlån, beställning utom kommunen. Barnmedia är gratis att beställa inom Täby kommun.

 
Ersättning för förstörda/förlorade medier:

 • Vuxenbok/CD-bok 300 kr
 • Barnbok/CD-bok för barn 150 kr
 • Pekbok 50 kr
 • Pocketbok för barn och vuxna 80 kr
 • CD musik barn 100 kr
 • MP3-bok på CD 200 kr
 • CD-rom och DVD vuxen och barn 400 kr
 • Tidskrifter faktisk kostnad

Du, eller målsman, ansvarar för att allt som lånats återlämnas i tid och är oskadat. Vid dyrare och oersättliga medier görs en speciell värdering. Övertidsavgifter tillkommer.

Lagstiftning

Den 25:e maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i alla EU:s medlemsländer. Lagen innebär förändringar för hur personuppgifter ska behandlas och ger stärkta rättigheter för den enskilde individen när det gäller personlig integritet.

Inom Täby biblioteks verksamhet använder vi dina personuppgifter. Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress, telefonnummer. När du blir låntagare ingår du ett låneavtal med Täby bibliotek. Vi behandlar dina uppgifter för att ge dig tillgång till bibliotekets tjänster, som att låna, reservera och använda bibliotekets digitala tjänster. Vi behandlar också dina uppgifter för att kunna kontakta dig om dina lån och reservationer, eller om du prenumererar på något av våra nyhetsbrev. Täby bibliotek måste behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler.

Det är bara bibliotekets personal som kan se dina uppgifter. Uppgifter om dina pågående lån är belagda med sekretess och vi lämnar därför inte ut dem till någon annan. Samtliga uppgifter om lånet raderas när boken är återlämnad om det inte finns några avgifter kopplade till lånet.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi sparar om dig och du kan när som helst be om att få kontot raderat. Dina personuppgifter sparas så länge du använder våra tjänster. Om du inte använder våra tjänster raderas dina uppgifter efter tre år (med undantag om avgift finns).

Bra att veta

Den som lånen är registrerade på (eller målsman) ansvarar för att allt som lånats återlämnas i tid och i samma skick som när det lånades.

En bok som är utlånad kan reserveras mot en avgift på 10 kr. Barnmedier är gratis att beställa. Biblioteket meddelar per post eller e-post när boken finns att hämta.

Du kan själv reservera via Internet. Detta gör du genom att du loggar in med hjälp av ditt personnummer/lånekortsnummer och pinkod, söker upp boken och klickar på reservera.

Meddela om du byter mailadress.

Du kan återlämna Täby biblioteks böcker på samtliga våra bibliotek oavsett var i Täby du lånat dem.

Böcker och övriga media har stöldskydd.

Vi är glada att ha dig som låntagare och gör allt för att du ska trivas på biblioteken i Täby! Kontakta oss gärna om du undrar över något!

Låneregler på lätt svenska hittar du här.