Lånekort

Det går lika bra med körkort

Tre typer av lånekort:

  • När du registreras som låntagare blir ditt personnummer per automatik ett lånekortsnummer, enligt modellen ÅÅMMDDXXXX.
  • När du registreras som låntagare genereras också ett låntagar-ID, ett från låntagare till låntagare varierande antal siffror som också kan användas som lånekortsnummer.
  • Och om du vill kan du dessutom få ett klassikt, fysikt lånekort med ett elvasiffrigt lånekortsnummer.

Oavsett typ av lånekort används de i kombination med den pinkod du valde i samband med att du registrerade dig som låntagare.

Det klassiska lånekortet och personnumret kan användas i bibliotekens utlåningsmaskiner, liksom på bibliotekswebben och i e-boksappen Biblio. Personnumret kan matas in för hand i utlåningsmaskinerna men eftersom streck- eller qr-koden på ett körkort är personnumret, kan också det läsas av som ett klassiskt lånekort. 

Låntagar-ID't hittas högst upp på det kvitto med återlämningsdatum du kan få när du lånat en bok. Låntagar-ID't kan inte användas i utlåningsmaskinerna men om det känns otryggt att använda personnumret på nätet går ID't utmärkt att använda när du loggar in på bibliotekets webbplats eller när du använder e-boksappen Biblio.

Ett klassiskt, fysiskt lånekort behövs alltså inte - tappar du bort det kostar det dessutom pengar att ersätta (se Lånevillkor).