Lånekort

Det går lika bra med körkort

Tre typer av lånekort:

  • När du registreras som låntagare blir ditt personnummer per automatik ett lånekortsnummer, enligt modellen ÅÅMMDDXXXX.
  • När du registreras som låntagare genereras också ett låntagar-ID, ett från låntagare till låntagare varierande antal siffror som också kan användas som lånekortsnummer.
  • Och om du vill kan du dessutom få ett klassikt, fysikt lånekort med ett elvasiffrigt lånekortsnummer.

Oavsett typ av lånekort används de i kombination med den pinkod du valde i samband med att du registrerade dig som låntagare.

Personnummer och lånekortsnummer

Personnumret matas in för hand i utlåningsmaskinerna men eftersom streck- eller qr-koden på ett körkort är personnumret, kan det läsas av som ett klassiskt lånekort.

Låntagar-ID

  • Låntagar-ID't hittas högst upp på det kvitto med återlämningsdatum du kan få när du lånat en bok.
  • Låntagar-ID't kan inte användas i utlåningsmaskinerna
  • Men om det känns otryggt att använda personnumret på nätet går ID't utmärkt att använda när du loggar in på bibliotekets hemsida
  • Lika så i e-boksappen Biblio
  • Och filmtjänsten Viddla

Ett klassiskt, fysiskt lånekort behövs alltså inte - tappar du bort det kostar det dessutom pengar att ersätta (se Lånevillkor).

Körkort fungerar utmärkt som lånekort.
Körkort fungerar utmärkt som lånekort.

Ett lånekvitto med låntagar-ID
Lånekvitto med ett femsiffrigt låntagar-ID.

Gammalt, klassiskt lånekort (behövs inte).
Gammalt, klassiskt lånekort (behövs inte).