Läslust i hemmet

”Du kan bidra till ditt barns glädje i mötet med det skrivna ordet”

Citatet ovan hittar du på sidan 13 i denna bok som innehåller en hel del fina tips om hur du hemma kan stimulera ditt barns skriv- och läsutveckling utan att själv behöva vara pedagog. Tipsen är ett komplement till den läsundervisning som sker i skolan och bygger bl.a. på Vygotskijs tankar om barns lärande i samspel med människor som finns runt dem. Läs hela boken, eller – om du har ont om tid – läs åtminstone de tydliga sammanfattningarna av varje kapitel!


Här får du veta en hel del om hur barns skriv- och läsutveckling går till, och vad som behövs för att stimulera den. Författaren tar t.ex. upp den viktiga högläsningen och att som förälder/närstående vara en läsande förebild. Barn ”behöver höra någon som skrattar högt åt något i en bok och de behöver se personer som är betydelsefulla för dem skriva inköpslistor, sms och födelsedagskort” (också från s.13 i boken). Du får tips på hur du väljer rätt bok till just ditt barn. Författaren tar också upp många föräldrars oro över att barnen skriver så mycket på datorn istället för med penna – hur kan det vara bra för skrivutvecklingen?


Carina Fast är lågstadielärare och fil. dr i pedagogik.
Ett av råden författaren ger till föräldrar som vill stödja sitt barns skriv- och läsutveckling är: ”Gör det till en vana att besöka biblioteket”

Jenny Språng

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Jenny Språng den 21 november 2015