Kriget vid världens ände

Religiösa fanatiker, politisk instabilitet, marxister och groteska karaktärer under sent 1800-tal i republiken Brasilien. En skönlitterär skildring av ett verkligt uppror som med alla medel skulle slås ned av landets regering.

Under slutet av 1800-talet störtades Brasiliens kejsare genom en militärkupp och inom några år hade en ny republik bildats. Efter detta börjar vår skönlitterära historia om pilgrimen Antonio, Rådgivaren. Han var en man med en övertygelse; att jorden som de kände den skulle gå under vid sekelskiftet och att det var viktigt att förbereda sig inför den. Med ett litet följe vandrar han genom Brasilien till Canudos, en by i inlandet, och slår upp sitt läger. Antonio är en begåvad talare och lyckas under sin färd få sitt följe att växa. När ryktet om honom sprids genom landet och lockar allt fler följeslagare fruktar den nya republiken att de har med en grupp revolutionära fanatiska monarkister att göra med vars främsta mål är att återinstallera den avsatte kejsaren. Varpå regeringen skickar en militärexpedition för att slå ner vad de anser vara en liten grupp illa beväpnade revoltörer.

Vargas Llosa bygger upp sin bok efter den verkliga händelsen om upproret i Canudos och omvandlar den sedan till en skönlitterär historia. Här får vi följa en rad underliga karaktärers öden; som skribenten med den pipiga rösten, marxisten Galileo Gall från Skottland som genom sina färder kommit till Brasilien för att ge upprorsmakarna sitt stöd, Antonio, Rådgivaren med sitt följe av jaguncos, före detta stråtrövare som funnit frälsningen, regeringens militära officerare för straffexpeditionerna och det underliga cirkussällskapet med skäggiga damen, en dvärg och fler därtill. Rådgivarens och hans sällskap står inför en till synes övermäktig motståndare, men de har en övertygelse som gör dem beredda att slåss till siste man…

/Mikael Eskeröd

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Gästskribent den 22 oktober 2012