Konsten att sälja krig

Instruktionsbok för krigshetsare

Allting går att sälja! Krig i högsta grad! Svensk-franske frilandsskribenten Pierre Gilly visar hur det har gjorts och hur det görs, från Cato till NATO - allt från de puniska krigen till 2000-talet och krigen i Libyen och Syrien. Gilly frågar sig ”Är människan lättlurad?” och resonerar kring fri vilja och vår påtagliga tendens till självbedrägeri. Andra rubriker är ”Peka ut ett hot”, ”Säg att fienden är ensamt ansvarig för kriget” och ”Säg att du vill ha fred”. Hitler och hans propagandaminister Goebbels teser i ämnet refereras flitigt; propagandabilden av Churchill som den rättrådige och klippfaste krigsledaren bringas att krackelera. Även om det vimlar av hänvisningar och fotnoter är språket enkelt och klart, inte som i en avhandling. Formatet är kort och koncist, 288 sidor, trots det smälts inte innehållet i en sittning, inte för att det är svårläst, tvärt om! Utan för att det kräver lite eftertanke och ger en och annan tankeställare. "Konsten att sälja krig" kan sägas var en handbok i hur man genomskådar de konster som olika makthavare använder för att vi ska tro att krig är en nödvändighet. Men även krigshetsare kan ha stor nytta av boken :-)

/Thomas Hallin