Julmatchen på västfronten - Fotboll i Ingen mans land 1914

Om två fotbollsspelande soldater under första världskriget och deras möte julen 1914.


Det första världskriget bröt ut 28 juli 1914 och skulle pågå i drygt fyra år. Det var ett fruktansvärt krig, värre än något tidigare. Men på julafton 1914 inträdde ett slags inofficiellt vapenstillestånd på många platser där tyskar och britter befann sig mitt emot varandra. De klev upp ur gyttjiga skyttegravar och skakade hand och bytte souvenirer. De spelade t.o.m. fotboll.

Pehr Thermaenius, journalist och Täbybo har skrivit boken Julmatchen på västfronten – Fotboll i Ingen mans land 1914. Den handlar om två soldater och tillika fotbollsspelare, en skotte, som var med i en brittisk bataljon och en sachsare, som var med ett tyskt regemente.
Boken följer dem och deras förband under krigets första månader tills de möttes på ett fält i norra Frankrike vid jul och spelade en fotbollsmatch, i alla fall är det mycket troligt att de båda soldaterna deltog i en sådan match. Författaren har följt de båda soldaterna i spåren och noga dokumenterat vad som hände dem och hur kriget utvecklades.
I slutet av boken finns en sammanfattning av resten av kriget samt ett kapitel om vår användning av krigsmetaforer och en fundering om julstilleståndet hade kunnat användas för att avsluta hela kriget.


 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Eva Herrlin den 19 september 2014