Jakten på liv i universum

Är vi ensamma? Eller finns det liv någon annanstans? Kanske under Europas istäcke?

Är vi, den ohyra som infekterar stenklotet Tellus, ensamma i universum? Länge var vi oss själva nock och satte oss som en gudoms utvalda skara i världsalltets centrum. Men vart efter har hybris fått ge vika för fakta. Vi har insett att vi blott bebor ett dammkorn i en perifer del av en galax som i sig själv är ett dammkorn i rumtidens oändliga djup. Statistiskt sett har sannolikheten blivit oerhört hög för att det finns annat liv därute, kanske t.o.m. civilisationer.

Svenske astronomen Peter Linde tillgängliggör i sin bok "Jakten på liv i universum" var vetenskapen idag står på detta forskningsområde (och på köpet får man en lightversion av hela kosmologin). Vart efter teknikens instrument förfinats har möjligheterna för vetenskapen ökat i samma grad. Detta har gjort att forskningen kring utomjordiskt liv blivit ett seriöst och växande fält. Inte minst blev upptäckten av planeter runt andra stjärnor än vår egen sol en energiinjektion - sedan 1995 har astronomerna hittat närmare tusen s.k. exoplaneter! Men kommer vi människor någonsin att få veta om någon av dem är bebodd? Kan vi på något vis överbrygga rymdens ofattbara avstånd och få visshet? På vetenskaplig grund spekulerar Linde kring detta liksom ställer frågan vilka typer av världar som kan hysa liv? Och hur hittar man dem? Och inte minst betydelsefullt, vad är liv? Inom mer realistiskt räckhåll finns möjligheten att hitta liv på andra himlakroppar i vårt eget solsystem, om det nu står att finna där? Kanske gör det det och Linde förklarar varför Mars och Jupiters måne Europa i så fall kan anses som lämpliga platser att söka på. Här kan det dock "bara" vara fråga om att finna s.k. lägre livsformer men ett grönt, algliknande slem av bakterier skulle räcka för att sticka håll på mänsklighetens högfärdsblåsa ännu en gång, små gröna män skulle förhoppningsvis punktera den för gott.

/Thomas Hallin

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Thomas Hallin den 13 mars 2014