Huggarna

Det är 1939, ryssen kommer och den lilla finska staden ska tömmas för att brännas ner. Endast en person, vedhuggaren och byfånen Timmo, vägrar lämna sin by och sitt arbete. Det här är hans historia.

"Huggarna" utspelar sig i Suomussalmi, en ort nära ryska gränsen med 4000 invånare som evakueras inför Röda arméns ankomst. Finländarna har lärt av fienden och praktiserar den brända jordens taktik, när stadsborna ger sig av jämnas all bebyggelse med marken.

Ryssen barrikerar sig i vad som är kvar av den lilla staden och Timmo blir till en början bemött med misstro. Men i den stränga arktiska kylan behöver soldaterna stora mängder bränsle för att överleva. Tillsammans med en skara tvångsuttagna män som alla anses vara krigsodugliga tvingas Timmo dagligen ut bakom linjerna, där finska prickskyttar och obarmhärtig kyla är ett ständigt hot.

Snart växer en trevande vänskap fram mellan männen. Timmo med sina kunskaper om vedhuggning och överlevnad i den karga miljön blir en ledargestalt, en ledare som ingjuter hopp och livsmod i de utmattade ryssarna. 

Utifrån en kärvt blodig mansvärld diskuterar författaren teman som mod och feghet, plikt och ansvar, solidaritet och humanitet. Allt skrivet med ett återhållet och sammanbitet språk där mycket får vara outsagt och oförklarligt.

Trots sitt mörker är det här en vacker roman om den lilla människan som går sin egen väg, där nationsgränser får vika sig för medmänsklighet.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Markus Hammargren den 3 oktober 2017