Havets vargar

Från jägare till jagade

Med ”havets vargar” åsyftas 2:a världskrigets tyska ubåtar, vars initialt framgångsrika taktik var att operera i grupp, därav benämningen ”vargflockar”. Michael Tamelanders bok består av en rad skickligt återberättade nyckelepisoder från ubåtskriget. Tillsammans tecknar de historien om det tyska ubåtsvapnets uppgång och fall. Målande och nervpirrande återges tex kapten Günther Priens sänkning av det brittiska slagskeppet Royal Oak och kapten Werner Hartensteins insatser för att rädda skeppsbrutna sedan han av misstag torpederat passagerarfartyget Laconia. Tamelander håller sig till grundfakta men dramatiserar berättelserna genom att rekonstruera möjliga dialoger aktörerna emellan - varje episod framstår i princip som embryot till ett filmmanus. Succesivt förs historien från de tidiga krigsåren då amiral Dönitz ubåtar nästan obehindrat härjade allierade konvojer till slutet då antiubåtsvapnen och blotta mängden tonnage gjort ubåtskriget omöjligt att vinna för tyskarna.

/Thomas Hallin