Hörselslinga

Hjälpmedel för hörselskadade.

Bibliotek med denna service eller utrustning:

  • Huvudbiblioteket, hörselslinga finns endast i kulturhusets hörsal.