Hörselslinga

Hjälpmedel för hörselskadade.

Bibliotek med denna service eller utrustning:

  • Hörselslinga finns endast vid Kulturscenen (f.d. hörsalen) på våning 4 i Täby kulturhus, inte på huvudbiblioteket i samma hus.