Gud – återkomsten

”Ryktet om min död är betydligt överdrivet”, sa Mark Twain en gång. Kanske skulle Gud kunna säga detsamma – i alla fall om man får tro den svenska kyrkohistorikern och krönikören Joel Halldorf som gett ut boken "Gud – återkomsten".

Detta är en mycket intressant bok för alla som är en gnutta intresserade av religion och samhälle. I kapitlet ”Det överdrivna ryktet om Guds död” redogör Halldorf för hur den så kallade sekulariseringsteorin uppstod under 1900-talets först hälft och kom att betraktas som odiskutabel sanning under 60-talet.

Idag går det inte längre att hålla fast vid detta synsätt, menar Halldorf. ”På 1970-talet blev det uppenbart att en rad länder moderniserades utan att sekulariseras” och idag ”finns religionerna inte bara kvar, utan de expanderar”.

Men vi i Sverige då, vi beskrivs ju ibland som världens mest sekulariserade land! Här har väl religionerna ändå gjort sitt? Nej, förklarar författaren. I kapitlet ”Gud i Sverige” ger han några jämförande siffror. ”Det är riktigt att kyrkobesök ligger på en ganska låg nivå: omkring 5 procent av befolkningen besöker någon form av gudstjänst en vanlig helg, och 10 procent gör det månadsvis. Detta är utan tvekan en minoritet – men samtidigt fler än vad som går på museum, konsert, allsvensk fotboll eller sjunger i kör. Mycket handlar om vad man jämför med.” Ungefär 380.000 svenskar demonstrerar på första maj, medan en dryg miljon går till kyrkan på första advent. Hela 79 procent av befolkningen tillhör någon religiös organisation!

Det var inte så enkelt som att Gud försvann med välståndet. Inte heller är det längre så enkelt som att en troende i Sverige hör till Svenska kyrkan. Vi befinner oss inte längre i ett sekulärt samhälle, menar Halldorf, utan i ett postsekulärt. Detta samhälle är dessutom pluralistiskt. Därför måste journalister, beslutsfattare och andra lära sig att förstå religion – de måste ”utveckla en postsekulär kompetens”.

Halldorf tar bland annat upp så skilda saker som religionsfrihet (vad innebär det egentligen?), barn och religion, böneutrop, religion och våld, demokrati, diskriminering, religiösa minoriteter och vikten av levande gemenskaper.

En aktuell, förnuftig och riktigt viktig bok!

/ Anna Dunér