Gribshunden 1495

Columbus-skepp i Ronneby

Kring 1970 hittade dykarklubben Doppingarna en stor brädhög på knappt 10 meters djup utanför Stora Ekön i Ronneby skärgård. Ett fynd knappt värt en notering hos länsantikvarien. Det skulle dröja in på 20-hundratalet innan det gick upp för berörda myndigheter att det rörde sig om en marinarkeologisk jackpot!

Brädhögen visade sig vara ett medeltida vrak, inget mindre än danske kung Hans flaggskepp Gribshunden. Skeppet förliste snöpligt, ankrat och fullt utrustat, i en högst okrigisk brand. Året var 1495 och kung Hans var på väg till Kalmar för att förhandla med Sten Sture d.ä. om att bli monark även i Sverige. Kalmarunionen var fortfarande en realitet.

På sjöbotten har Gribshunden fallit sönder. Men alla delar finns där, tack vare de fantastiska bevarandeförhållandena i Östersjön! Detta gör henne till världens bäst bevarade kravellbyggda fartyg, samtida med och av samma sort som de skepp som förde upptäcktsresanden som Columbus och Vasco da Gama över världshaven.

I 2019 års Blekingeboken, årsbok för Blekinge hembygdsförbund och Blekinge museum, beskrivs vraket, skeppet och dess bakgrundshistoria. Det är kortfattat men utförligt, med allt från att skeppsvirket fälldes i nordöstra Frankrike vintern 1483 till dagens marinarkeologiska undersökningar. Knappt 70 sidors spännande läsning!

Men Blekingeboken 2019 är inte den definitiva boken om Gribshunden. Utgrävningarna är bara i sin linda och man kan undra och fascineras över vad som kan gömma sig där nere i sedimenten? Flaggor, guldpengar och regalier? Kung Hans personliga tillhörigheter? Kanske t.o.m. bevarade kungliga dokument?

Fyndet av Gribsgunden har väckt stor internationell uppmärksamhet.

/Thomas Hallin