Flykten

En mörk, intensiv och hoppingivande bok om överlevnad

Någon gång någonstans flyr en ensam pojke från sitt hem över en ödslig slätt som drabbats av extrem torka. I början får vi inte veta varför pojken måste fly, utan detta förklaras senare. Pojken får uthärda hunger, törst, hetta, ensamhet, våld och människor som vill utnyttja honom på olika vis. Han är hela tiden på gränsen till att inte överleva. Kanske skulle pojken inte ha klarat sig alls om han inte fått slå följe med en gammal man och hans getter. Denne herde lär ut överlevnadsknep och vet var de kan hitta vatten och mat. De hjälper varandra att överleva.

Detta är en stark bok om hur en kris kan framkalla både medmänsklighet och brutalitet. Den är perfekt om du vill läsa en bok att diskutera med andra!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Jenny Språng den 15 september 2016