Flocken

En dramatiserad dokumentär om Sveriges coronastrategi.

Hur kommer det sig att inte Sverige valde en komplett "lockdown" som de flesta andra länder? Hur resonerade folkhälsomyndigheten, politiker och andra experter?

I boken "Flocken" skriver journalisten Johan Anderberg om hur Sverige valde strategi. Han har tagit del av mejlkonversationer, interna dokument och rapporter samt gjort intervjuer med nyckelpersoner.

Det är flera numera välkända experter som förekommer flitigt i berättelsen: Johan Gisecke, Tom Britton, Björn Olsen och statsepidemiolog Anders Tegnell. De fungerar lite som "huvudpersoner" och vi får följa dem alla redan i ett tidigt skede, i mejlkontakt med varandra eller med andra, där olika teorier och resonemang återges.

Anderberg ger samtidigt en historisk genomgång av ämnen som flockimmunitet, R-tal och hantering av tidigare epidemier. Han gör även intressanta utblickar i världen och visar hur bilden av Sverige förändrades i och med valet att inte stänga helt. 

Det är en spännande skriven bok som också väcker en del funderingar kring vad som skedde då och hur allt blev.