Först och sist Lennart Hellsing

Lennart Hellsing har gjort en enorm mängd böcker och översättningar sedan debuten 1945. Det är svårt att precisera vad han har betytt för barns språkutveckling och för barnlitteraturen i Sverige, men det är inte lite!

För dem som vill lära känna honom på ett nytt sätt och få veta något om mannen bakom ramsorna och sångerna rekommenderas boken först och sist Lennart Hellsing, en vänbok som kom ut till författarens 70-årsdag 1989 (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, nr 34).

Här finns bidrag av Barbro Lindgren, Åke Holmberg, Vivi Edström, Fibben Hald, Georg Riedel, Inger och Lasse Sandberg och många fler, som alla ger sin personliga bild av Hellsing – det må sedan vara i form av korta hyllningar, roliga bilder eller litterära analyser. 

Åren går och vid det här laget har ytterligare böcker som behandlar Lennart Hellsing kommit ut. Dels finns En sång för att leva bättre – om Lennart Hellsings författarskap av Lena Kåreland och dels Hela Hellsing av Nisse Larsson som gavs ut 2004 till Hellsings 85-årsdag. (Nummer 75 respektive 85 i Svenska barnboksinstitutets skriftserie.)

För barn rekommenderas Läs om Lennart Hellsing av Kerstin Ljunggren (R&S, 1992).

/ Anna Dunér

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Anna Dunér den 15 februari 2011