Ett stort lidande har kommit över oss

Det första första världskriget började 1618 och pågick i 30 år.

Ännu en tegelsten signerad Dick Harrison. Denna gången avhandlas vad som kan betraktas som historiens första världskrig, 30-åriga kriget, 1618 till 1648. Boken är ett ambitiöst mastodontverk som följer krigets hela förlopp, inklusive för- och efterspel. Det traditionellt svenska fokuset brukar ligga på Gustav II Adolfs kometartade krigsinsats men i Harrisons bok får man följa krigets alla malströmsvindlingar, med utlöpare i Italien, Spanien, Holland, Frankrike, Afrika, Amerika och Asien. Fokus ligger alltså inte bara på det rent tyska kriget, även om det är den krigsskådeplatsen som är händelsernas själva katalysator. Konflikten börjar som ett tyskt inbördeskrig mellan kejsare och olydiga furstar, mellan katolskt och protestantiskt, men utvecklas till en kraftmätning mellan europeiska stormakter. Harrison ger oss både fågel- och grodperspektivet – å ena sidan härskarnas och generalernas och å andra sidan soldaternas, böndernas och borgarnas perspektiv. Kriget skördade uppåt tio miljoner människoliv och är proportionerligt sett den största krigskatastrof som drabbat Europa - förödelsen var enorm! Genom personliga vittnesbörder från tiden, hämtade ur dagböcker och nedtecknade hågkomster, kommer Harrison dåtidens människor mycket nära. Arméerna marscherade av och an, fram och tillbaka, likt Egyptens gräshoppor ätande och plundrande sig fram genom landskapet, mera sällsynt drabbade de samman i kraftmätningar på slagfältet. För den plågade civilbefolkningen betydde det mycket litet under vilken fana arméerna var mönstrade.

Mvh

/Thomas Hallin