E=mc2

Det är inte säkert att man kan återge den fulla innebörden av relativitetsteorin efter genomläsning av David Bodanis ”E=Mc²” men garanterat är att man blivit underhållen på vägen. Bodanis är både pedagogisk och välgörande avdramatiserande inför sitt ämne och boken är allt annat än en snustorr avhandling i fysik.

”E=Mc²” är närmast att betrakta som en kulturhistorisk skildring av Einsteins berömda ekvation - dess förhistoria, framväxt och yttersta konsekvenser. Inte minst handlar det om de människor vilkas liv och verk hänger samman med relativitetsteorins tillkomst och tillämpning: möt bl a Emilie du Châtelet (Voltaires älskarinna och framstående vetenskapskvinna); den tyska fysikern Lise Meitner som i Sverige, på flykt undan Hitlerregimen, kom på hur atomkärnan skulle klyvas; de norska motståndsmännen som hindrade tyskarna från att bygga en atombomb; Chandrasekhar som räknade ut när vår sol kommer att slockna; ja, och så Albert själv förstås! David Bodanis leder läsaren lekande lätt in i relativitetsteorins fascinerande universum och förklarar ingående men lättfattligt vad de enskilda tecknen står för och vari det geniala med Einsteins formulering ligger – populärvetenskap i bästa bemärkelse!

/Thomas Hallin