Du store Gud?

Religionen förgiftar allt - en mördande vidräkning!

Nej, gud är inte stor, i alla fall inte i någon positiv bemärkelse. I sin bok ”Du store Gud?” lämnar den brittisk-amerikanske journalisten och intellektuelle giganten Christopher Hitchens (1949-2011) ingen pardon, den allsmäktige och hans apologeter hudflängs utan minsta ansats till omsorg om lättkränkta sinnen. I förintande välformulerade litterära bredsidor sänker Hitchens religion i allmänhet och de abrahamitiska regionerna i synnerhet. Tonen är ofta humoristisk och vällustigt sardonisk, elak, men aldrig osaklig. Religionernas sanningsanspråk strimlas på längden och tvären och exempel på deras förödande inverkan nu och genom historien radas upp – även den annars så okritiskt omhuldade moder Theresa kläs av in på bara kroppen.

Hitchens hävdar tesen att utan alla dessa lättledda, religiösa dårhushjon med sinsemellan motstridiga tvärsäkra svar och absoluta "sanningar" att slå i huvudet på varandra skulle vi slippa massor av elände i världen. Sannolikheten för att konflikter som tex de i Bosnien eller Nordirland skulle uppstått utan religion är minimal, det enda som egentligen skilde kombattanterna åt var religiös tillhörighet. Israel-Palestina-konflikten skulle varit över för länge sedan om det inte vore för alla dessa skäggiga herrar i löjliga huvudbonader som utifrån olika sagoböcker gör anspråk på samma jordplätt. Och offren för AIDS-vågen i Afrika skulle varit betydligt färre om det inte varit för svartrockade katolska oskulders lögner om kondomer och motstånd mot familjeplanering.

Nej, Hitchens inbillade sig inte att en värld utan religion skulle vara ett lyckorike men betydligt mer sansad. Och för den som reflexartat kommer dragandes med kommunism och nazism som exempel på lika ondskefulla men profana rörelser kan upplysas att Hitchens klassar dem som religioner de också. Mycken läsglädje garanteras!
 
/Thomas Hallin

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Thomas Hallin den 4 september 2013