Drottningen vänder blad

Drottning E börjar att läsa och att läsa och att läsa...

Av en ren händelse (en av henner hundar smiter in i en bokbuss, parkerad i anslutning till Buckingham Palace) skaffar sig Drottningen ett bibliotekskort och börjar att läsa böcker. Och som hon läser! Den förr så samvetsgranna monarken börjar försumma sina plikter gentemot sina undersåtar, hur ska det gå? Hela monarkin är i gungning!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Heli Renman den 29 november 2010