Dom som bestämmer

På gården finns det dom som bestämmer och de som inte får vara med.

Varför är det så att vissa måste bestämma över andra? På gården är det några som bestämmer och några som inte får vara med. De som inte får vara med hittar på massa roliga saker men till slut kommer alltid "dom som bestämmer" och säger åt de andra att gå därifrån. Men vad händer när de som inte får vara med blir fler än dom som bestämmer? Var ligger den egentliga makten?

En bilderbok om makt. Och rätten att säga nej.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Camilla Fernandez den 21 mars 2018