Divergent

Första delen i en serie för dig som gillade Hungerspelen. Filmpremiär 2014.

Detta är en spännande actionfylld dystopi som bl.a. handlar om hur svårt det kan vara att välja rätt väg i livet.
 I Chicago, i framtiden, efter ”Den stora freden”: mänskligheten delas upp i 5 olika falanger för att undvika krig. Uppdelningen utgår ifrån personlighet och värderingar: de Ärliga, de Osjälviska, de Tappra, de Fridfulla och de Lärda. Ledare är de Osjälviska, eftersom de antas vara omöjliga att korrumpera. Vid 16-års ålder måste alla välja vilken falang de vill tillhöra. Som en hjälp att välja får man gå igenom ett slags virtuellt lämplighetstest.
  Beatrice är uppvuxen bland de Osjälviska, och för henne blir valet mycket svårt, eftersom hon vet att om hon byter falang får hon aldrig mer återvända till sin familj. Testet visar också det hon anat – att hon inte riktigt hör hemma i sin egen falang. Men det visar också något annat: att hon är divergent, vilket är ett resultat som testledaren rekommenderar henne att hålla hemligt livet ut, eftersom det innebär stor fara för henne.
  När valen är gjorda kommer nästa prövning: initieringsfasen, då man får bevisa att man klarar av falangens krav. Kraven är hårda, och alla riskerar att dö eller misslyckas och i värsta fall bli falanglösa och hamna utanför gemenskapen. Beatrice inser också snart att samhället kanske inte är så perfekt som det kan verka.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Jenny Språng den 11 januari 2013