Dikter och Prosa 1954-2004

Vågar man sig på en Nobelpristagare? Jovisst!

Tranströmer är tillgänglig för var och en av oss. Hans språk är enkelt och så gott att läsa. Ingen annan så vitt jag har märkt har citerats så ofta av andra författare i sina böcker. En ofta citerad dikt eller del av dikten är Gläntan.

”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.”

Läs hela den, den finns i Sanningsbarriären. 1978.2004 kom ”Den stora gåtan” den innehåller bl a ett antal Haiku-dikter. Haiku är en Japansk versform i tre rader. ”Lyssna” till sist till dessa två:

Se hur jag sitter
som en uppdragen eka.
Här är jag lycklig.

Döden lutar sig
över mig, ett schackproblem.
Och har lösningen.

Säg den som inte får scenen med Max von Sydow där han spelar schack med döden i Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet i minnet. Genialiskt! Pröva, läs en poet som omväxling och varför inte då en Nobelpristagare.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Sonja Berglund den 21 oktober 2011