Digital tsunami

Vill du veta mer om vår digitala framtid?

Katarina Gospic skriver här en både lättillgänglig  och inspirerande bok om hur vår framtid kan komma att se ut. Hon har en positiv syn på ny teknik som smittar av sig.

Mer och mer av vår värld registreras för att sedan kunna återskapas virtuellt. I framtiden behöver vi inte lämna landet för att träffa någon i till exempel Rom. Vi träffas som avatarer i en digital verklighet.

Med hjälp av AI kommer vi kunna köra säkrare, få bättre ställda diagnoser och kunna få rättvisare ställda domar i domstolarna!

Gospic tror på ett bättre samhälle på många sätt när vi kan använda den nya tekniken till fullo. I slutänden kommer det bli ett mer demokratiskt samhälle, om vi spelar våra kort rätt.

Det finns också farhågor tas upp i boken, som hur stora företag som Facebook, Amazon och Google har tagit hand om mer och mer personlig data geom de digitala spår vi lämnar. 

Katarina Gospic är författare, läkare och har forskat om hjärnan.