Den skenande planeten

Suggestiv roman om en högteknologisk och osäker framtid.

Handlingen berättas av den hövliga Ki; ett diplomatiskt sändebud från den koloniserade planteten Zarmina. Zarmina är ett gyllene, platonskt idealsamhälle där invånarna ägnar sina 500 år åt att filosofera, diskutera, forska och deklamera homeriska epos.

Efter fjärde världskriget har många politiska strukturer brutit samman. Ett exempel på detta är Mexiko city som efter en maffialedares statskupp går under namnet Tenochtitlán. Nu ska Ki hålla ett fredstal för att stärka den bräckliga freden.

Lundgrens språk är lekfullt och barockt med ändå balanserande på formuleringskonstens knivsegg. Visst, boken är lite skruvad på sina ställen men det är också detta som djupt fascinerar. Allt skenar, spårbytena är många. Den skenande planeten bär otvetydigt Maja Lundgrens fingeravtryck.    

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Thomas Rasmundson den 17 september 2018