Den ovillkorliga kapitulationens museum

Hur vänskap, livet och allt däremellan förändras av krig och livet i exil.

Denna bok är inte skriven som en traditionell roman utan mer som en prosa-mosaik som består av en serie korta minnen. Romanen handlar om Dubravkas minnen och hur vänskap, livet och allt däremellan förändras av krig och livet i exil. Romanen växlar mellan dåtid och nutid. Dubravka har ingen fast adress hon är i politisk exil medans kriget rasar i hennes hemland. Känslan att inte tillhöra något land, avsaknaden av identitet och livet i exil är en röd tråd genom hela romanen.

Ett minne som Dubravka beskriver är hur vänner över en natt blev till fiender. Hon och hennes väninnor hade en tradition där de möttes i Zagreb varje år eftersom de alla kom från olika delar av Jugoslavien. När kriget började så blev de alla plötsligt fiender eller slutade prata med varandra fast de hade känt varandra i över 20 år. Krig har förmågan att förändra människor bortom igenkännelse.   

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Tamara Laketic Karlsson den 29 mars 2019