De imperfekta

I denna bok får vi följa ett antal människor som på ett eller annat sätt är knutna till en internationell dagstidning med säte i Rom. Avsnitten som utspelar sig i nutid är som noveller, väl valda utsnitt ur verkligheten. Däremellan har författaren lagt in kortare stycken som utgör tillbakablickar över tidningens historia från 1950-talet fram till år 2007.

Språket är noggrant, utmejslat. Varje ”novell” har en titel som samtidigt är en tidningsrubrik. Under läsningens gång förstår man rubrikens sammanhang och bakgrund. Vi får möta en avdagad Pariskorrespondent, en ekonomireporter, en korrekturchef och så vidare, ja, även en läsare och tidningens chefredaktör. Personer som nämns i förbigående i en novell kommer tillbaka i en annan, ibland rent av som huvudpersoner. Så småningom lär läsaren känna en stor del av det universum som tidningen utgör.

Välskriven,  berörande och med ett annorlunda perspektiv är denna roman, eller om man ska kalla den en novellsamling. Frågor väcks om arbetets roll i människors vardag. Vi möter dem som förtvivlat kämpar för att bli, alternativt få fortsätta vara, en del av sammanhanget. Vi möter redigeraren som intalar sig själv att hon hatar sitt jobb, fast hon i själva verket klamrar sig fast vid det. Vi möter redaktionschefen som får dra ett tungt lass själv för att chefredaktören inte bryr sig.

Vad driver människor? Varför startades tidningen överhuvudtaget? Hur länge ska den få fortsätta att spegla livet runt om på jorden? I internets tidevarv får den allt svårare att bevisa sin oumbärlighet, trots att ambitionerna ofta är höga.

Perspektivet pendlar mellan fågelperspektiv och grodperspektiv - världsfrågor, dagspolitik och ekonomi å ena sidan och familjerelationer, svek, kärlek och galenskap å andra. Kan man egentligen säga att något är viktigare än det andra?

/ Anna Dunér

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Anna Dunér den 6 augusti 2015