Chefsbyte

Lidingö och Täby byter bibliotekschefer med varandra

Malin Törnquist, bibliotekschef

Sedan den 29 april har Täby ny bibliotekschef, Malin Törnquist. Malin kommer närmast från en tjänst som bibliotekschef i Lidingö stad och har tidigare arbetat som enhetschef på Stockholms stadsbibliotek.

- Jag har haft förmånen att arbeta som bibliotekschef i snart åtta år och det är ett fantastiskt roligt jobb, säger Malin. Folkbiblioteken spelar en otroligt viktig roll i kommunerna. De är öppna offentliga rum för alla åldrar och typer av målgrupper och viktiga nav för både läsning, lärande och olika typer av upplevelser. Biblioteken påverkas hela tiden av vad som händer i omvärlden och lokalsamhället. Det leder till en naturlig energi och dynamik i verksamheten som jag tycker är spännande att få vara med och utveckla tillsammans med medarbetarna.

Malin är inte utbildad bibliotekarie men läsningen har alltid varit viktig i hennes liv. Intensiteten i läsandet har skiftat under livets olika faser med studier, jobb och småbarnsår. Valet av genre är oftast skönlitteratur, men en och annan biografi och ledarskapsbok brukar det också bli, säger Malin. Som fyrabarnsförälder har högläsningen varit ett naturligt sätt för henne att avsluta dagen på. Nu är barnen äldre och hon finner mer tid för egen läsning igen. Under det senaste året har Malin upptäckt ljudboken. Som långpendlare har det gett hennes resor till och från jobbet en helt ny mening och glädje.

Som en lustig detalj kan noteras att det faktiskt slumpat sig så att Malin och Täby biblioteks forna chef, Heli Renman, faktiskt byter jobb med varandra. Inom kort börjar Heli som bibliotekschef i Lidingö.

Täby biblioteks personal önskar Malin välkommen och önskar Heli lycka till i Lidingö :-)

Taggar:

den 2 maj 2019