Bronsåldersmordet

Granhammars herrgård, Uppland, juni 1953. Under grävningen av ett täckdike hittas kvarlevorna efter en mansperson. Mannen har blivit brutalt mördad. Någon har med precision expedierat honom med yxa. Granhammarsmannen, som offret kommer att kallas, är själva definitionen av ett cold case och brottet preskriberat sedan 2800 år!

Detta avskräcker inte arkeologen Jonathan Lindström från att dra igång en omfattande brottsutredning. Resultatet, boken "Bronsåldermordet", är en tvärvetenskaplig pusseldeckare. Här varvas snaskiga rättsmedicinska detaljer kring förruttnelseprocesser och vapenskador med ledtrådar hämtade ur vetenskaper som meteorologi, geologi, etnologi och arkeologi. Vem var offret? Vem dödade honom? Och vilket var motivet? Dessa undersökningar föranleder en bred beskrivning av en svunnen tid. Olika fasetter av bronsålderstillvaron avhandlas, som språk, gravskick, världsbild och vardagsliv. Det handlar inte bara om ett mord i vanlig mening, Lindström försöker också avliva den gängse bilden av bronsåldern, i vilken brukar ingå pacifism, medelhavsklimat, devot soldyrkan och en dignande myckenhet av bling-bling i brons. Boken skulle ha varit betjänt av att bantas något men är annars att rekommendera som en spännande introduktion till svensk forntid.

/Thomas Hallin