Bokinkast

Återlämning av böcker när biblioteken är stängda

Bibliotek med denna service:

 • Gribbylund
  Bokinkast till höger om entrédörren, i stort tillgängligt 24/7 men stängt nyårshelger. OBS! Begränsad kapacitet - kan bli fullt.
 • Huvudbiblioteket 
  Ett bokinkast finns i Kulturhusets fasad mot Biblioteksgången. Återlämningarna i maskinen sker i realtid. Inkastet är öppet när den stora återlämningsmaskinen i entréhallen inte är tillgänglig (men just nu, under coronapandemin, är den öppen dygnet runt).
 • Näsbypark
  Bokinkastet är en låda som står utanför biblioteket. Lådan går att använda när Näsbyparks centrum är öppet och biblioteket är stängt.
 • Skarpäng
  Bokinkastet är en låda som står utanför biblioteket, till vänster om entrédörren. OBS! Begränsad kapacitet - kan bli fullt.
 • Täby kyrkby
  Bokinkastet är en låda som står utanför biblioteket, till vänster om entrédörren. OBS! Begränsad kapacitet - kan bli fullt.

Huvudbiblioteket undantaget återlämnas böcker som läggs i dessa bokinkast av personal nästföljande öppetdag och får då det datum som biblioteket senast var öppet som återlämningstidpunkt.

Huvudbibliotekets bokinkast